Suomeksi

Musiklek

ANMÄLNING

till inträdestest och musiklekskola

Musiklek

 • Den tidiga musikfostran riktar sig främst till barn under skolåldern som gruppundervisning.
 • Barnen antas i anmälningsordning och indelas enligt ålder.
 • Lektionen är minst 45min/vecka
 • Terminsavgiften är för tillfället 90 €

Målsättning

 • Ge barnet musikaliska upplevelser, färdigheter och förmåga, som fungerar som en bra grund till att utveckla ett positivt förhållande till musik och eventuella senare musikstudier.
 • Stöda barnet i dess sociala, emotionella och kommunikativa utveckling, samt utveckla barnets musikaliska uttrycksförmåga.
 • Frigör skapande krafter och stöder barnets kreativa utveckling.

Innehållet

 • De musikaliska elementen –harmoni, dynamik, melodi, klangfärg, rytm/tempo, improvisation- formar musiklekens innehåll
 • Sång och sånglekar
 • Rytmik
 • Dans och rörelselekar
 • Instrument
 • Lyssnande
Raseborgs Kulturinstitut / musikinstitutet Torggatan 8 10300 Karis (019-289 2751)