Suomeksi

Versioner för utskrift

Konserter och offentliga evenemang

Hela Kalendern

Kalender

Höstterminen 2017
Dag Datum Kl. Händelse
On13.12.18.00Luciakröning i Ekenäs kyrka - korister och cellister medverkar
On13.12.18.30Musikinstitutet Raseborgs traditionella julkonsert i Svartå kyrka
To14.12.10.15Nivåprov 3 i gitarr i Ingå (TK/MiSi, AS)
Fr15.12.09.00DIGIMUSTA-fortbildningsdag för lärarna i Majvik (Kyrkslätt) slutar kl 13
To21.12. Höstterminens sista undervisningsdag
To21.12.18.30Fagottisternas lilla julkonsert i Karis
To21.12.18.30Julmusik i Ingå församlingshem

Vårterminen 2018
Dag Datum Kl. Händelse
08.01. Vårterminens undervisning börjar
Ti09.01.12.00Enhetsmöte i Ekenäs
To11.01.12.45Enhetsmöte i Karis
15.01.10.00Fortbildning för lärarna tillsammans med Kyrkslätt i Karis
On17.01.13.30Enhetsmöte i Hangö
Fr19.01.10.30Nivåprov 3 i saxofon i Ekenäs (PL/KEM, cens.)
22.01.10.30Blås- och Slagverkskollegiemöte i Karis 10.30-12
22.01.11.00Pianokollegiemöte i klass 7, Ekenäs kl.11-13
Ti23.01.12.00Enhetsmöte i Ekenäs
To25.01.12.45Enhetsmöte i Karis
27.01. I Dansens virvlar, Raseborgs Sinfonietta och Hangö Balett- och Motionsskola håller konsert i festsalen i Hangö stadshus
29.01.18.30Elevafton i Sigurd Snåresalen
Ti30.01.18.30Elevafton i Karis
To01.02.18.30Elevafton i Hangö
05.02.12.45Stråkkollegiets möte i Karis
Ti06.02.10.40Nivåprov 1-2 i cello i Karis (AS/SJ,PA)
Ti06.02.12.00Enhetsmöte i Ekenäs
On07.02.13.30Enhetsmöte i Hangö
To08.02.12.45Enhetsmöte i Karis
12.02.10.30Gitarrkollegiets möte i Karis
12.02.11.00Nivåprov 2 i violin i Karis (SJ/AS,XX)
12.02.18.30Elevafton i Ingå kyrka
12.02.18.30Blåsarnas och slagverkarnas afton i Sigurd Snåresalen
On14.02.10.00Kollegiemöte, Musikens grunder, i Karis, musikinstitutets utrymmen, kl.10-11.30
On14.02.18.30Elevafton i Karis
To15.02.10.00Nivåprov 2 i piano i Ekenäs 10-12 (NL/PP,JM)
19.02. 19-25.2 Sportlov
Ti27.02.12.00Enhetsmöte i Ekenäs
To01.03.12.45Enhetsmöte i Karis
Fr02.03.18.45Nivåprov 1 i slagverk i Karis (PA/HT,MS)
Ti06.03.18.30Elevafton i Hangö
On07.03.13.30Enhetsmöte i Hangö
10.03. Stora Flöjtdagen i Lojo
Ti13.03.12.00Enhetsmöte i Ekenäs
Ti13.03.18.30Debutanternas afton i Sigurd Snåresalen
On14.03.18.30Debutanter och mästare i Karis
To15.03.12.45Enhetsmöte i Karis kl 12.45-13.30
19.03.18.30Elevafton i Sigurd Snåresalen
Ti20.03.10.00Undervisningsfri dag (fortbildning för lärare i Kyrkslätt)
On21.03.18.30Debutanternas afton i Hangö
Fr23.03.17.00Nivåprov 1-2 i slagverk i Ekenäs (NL/KEM, JR)
On28.03.18.30Elevafton i Sigurd Snåresalen
Fr30.03. 30.3 - 2.4 Påsklov
Ti03.04.12.00Enhetsmöte i Ekenäs
On04.04.13.30Enhetsmöte i Hangö
To05.04.12.45Enhetsmöte i Karis
07.04.18.30Fram med instrumenten i Karis
09.04.18.30Elevafton i Hagaparkskolans auditorium
Ti10.04.18.30F-13 -konsert i Karisenheten sal
Ti10.04.18.30Fram med instrumenten i Sigurd Snåresalen
To12.04.18.30Elevafton i Ingå kyrka
16.04.11.00Nivåprov I i trumpet i Hangö 11-12 (SB/KEM,HN, sens?)
16.04.12.00Nivåprov 1-3 i basun, valthorn och klarinett i Hangö 12-14 (SB/PK/HN,2 cens?)
16.04.13.40Nivåprov 3 i cello i Karis (AS/SJ,PA)
16.04.18.30Elevafton i Sigurd Snåresalen
Ti17.04.10.00Nivåprov 1 i flöjt i Ekenäs 10.15-12 (PL/NL,SB)
Ti17.04.12.00Enhetsmöte i Ekenäs
Ti17.04.18.30Elevafton i Karis
To19.04.12.15Instrumentpresentation i Hangöby skola
To19.04.12.45Enhetsmöte i Karis
23.04.10.45Nivåprov 1 i cello och nivåprov 3 i violin i Hangö (TK/AS,SJ,PA)
Ti24.04.10.00Nivåprov 1 i klarinett i Ekenäs 10.30-11 (PL/NL,KEM)
Ti24.04.11.00Nivåprov 1-2 i trumpet i Ekenäs 11-12.30 (KEM/NL,SB)
Ti24.04.18.30Elevafton i Sigurd Snåresalen
On25.04.10.00Nivåprov 1-2 i gitarr i Ekenäs (TK/MiSi, MaSu, KEM)
To26.04.10.15Nivåprov 3 i gitarr i Ekenäs (TK/MiSi, MaSu, cens.)
To26.04.18.30Karnevalkonsert i Karis
Fr27.04.18.30Körerna sjunger in våren i Sigurd Snåresalen
Ti01.05. Första maj - ingen undervisning
On02.05.11.00Nivåprov 2 i gitarr i Karis (TK/MiSi, PA)
On02.05.18.30Elevafton i Hangö
To03.05.10.00Nivåprov 1-3 i piano i Ekenäs 10-12 (NL/PP,JM)
To03.05.12.45Enhetsmöte i Karis kl 12.45-13.30
07.05.10.20Nivåprov 1-3 i cello i Ekenäs (AS/ES,XX)
Ti08.05.10.15Nivåprov 2 i blockflöjt i Ekenäs 10.15-12 (PL/KEM,SB)
Ti08.05.12.00Enhetsmöte i Ekenäs
On09.05.09.30Nivåprov 2 i piano och orgel i Hangö (TK/PP,TL)
On09.05.10.15Nivåprov 1 i klarinett i Ekenäs 10.15-12.30 (PL/NL,KEM)
On09.05.13.30Enhetsmöte i Hangö
To10.05. Kristi himmelsfärdsdag - ingen undervisning
14.05.18.30VÅRKONSERT i Ingå kyrka
14.05.18.30Elevafton i Sigurd Snåresalen
On16.05.18.30Elevafton i Karis
To17.05.18.30VÅRKONSERT i Hagaparkskolan auditorium (Hangö)
21.05.18.30VÅRKONSERT i Sigurd Snåresalen
Ti22.05.18.30VÅRKONSERT i Karis
Fr25.05. Vårterminens sista undervisningsdag
Raseborgs Kulturinstitut / musikinstitutet Torggatan 8 10300 Karis (019-289 2751)