Suomeksi

Aktuellt

Må, 04.09. kl. 18.30
Elevafton i Sigurd Snåresalen

Ti, 05.09. kl. 18.30
Elevafton i Karis

Ti, 19.09. kl. 18.30
Elevafton i Hangö

Må, 25.09. kl. 18.30
Elevafton i Sigurd Snåresalen

To, 28.09. kl. 18.30
Elevafton i Ingå

ANMÄLNING

till inträdestest och musiklekskola

Musikinstitutet Raseborgs verksamhet fortsätter fr.o.m. 1.8.2017 inom

RASEBORGS KULTURINSTITUT

Musikinstitutets verksamhetsområde är staden Raseborg (med undervisning i Ekenäs och Karis) samt Hangö och Ingå. Här kan man utöva musik på ett mångsidigt sätt.

  • man får personlig instrumentundervisning
  • man får musicera tillsammans med andra
  • man får träna sitt gehör, lära sig notskrift, musikteori och annat intressant!
  • för barn under skolåldern finns musiklekskola

KANSLIET:
Ystadsgatan 14
10600 Ekenäs

Kom med och lär dig spela blockflöjt vid Raseborgs Kulturinstitut!

Nu bildas nya blockflöjtsgrupper för barn (6-9-åringar) vid musikinstitutet. Ett anmälningstillfälle ordnas i Sigurd Snåresalen torsdag 24.8 kl. 16.30. Alla intresserade är välkomna! Grupptimmens klockslag fastslås vid infotillfället.

Mera information fås av blockflöjtslärare Nike Lönnqvist, nike.lonnqvist@raseborg.fi
tfn 019 289 2753

Det finns ännu några lediga platser i musiklekskola (under 7 år gamla barn). Kanslist Mari Taipale ger närmare besked (019 289 2748). Använd anmälningslinken här bredvid.

OBS! Anmälningstiden till inträdestest för instrumentelever börjar i april 2018. Den anmälningslänken fungerar inte för tillfället.

       
Musikinstitutet Raseborg, Raseborgsvägen 8, 10600 Ekenäs, tfn. (019) 289 2750