Suomeksi

ANMÄLNING

till inträdestest och musiklekskola

Elevantagning

Vilka möjligheter till musikstudier erbjuds i västra Nyland?

Musikinstitutet Raseborgs verksamhetsområde är Raseborgs stad, Hangö och Ingå. Raseborgs stad har undervisning i Ekenäs och Karis. Här kan man utöva musik på ett mångsidigt sätt:

 • man får personlig instrumentundervisning
 • man får musicera tillsammans med andra
 • man får träna sitt gehör, lära sig notskrift, musikteori och annat intressant!

I vilken ålder är det bäst att börja?

För barn under skolåldern finns lekis eller musiklekskola. Där spelar man inte så mycket ännu utan leker och sjunger i stället. Till lekis tas alla i anmälningsordning utan test. Använd anmälningslinken på denna sida.

Den rätta åldern att börja spelstudierna beror dels på vilket instrument det gäller, dels hur mogen man är (koncentrationsförmåga, motorik, gehör). För unga spelare finns det små övningsinstrument. Små flöjtspelare kan börja med böjd tvärflöjt. Små trumpetspelare kan börja med kornett. Blockflöjt är också ett lämpligt nybörjarinstrument.

I högstadieåldern kan man ännu riktigt bra börja med större instrument (t.ex. kontrabas, basun och tuba) och solosång kan man börja ännu senare, dock senast innan man fyller 25 år.

Hur blir man instrumentelev?

Vägen till egentlig elev i musikinstitutet går antingen via en aspirantplats eller en förberedande grupp:

 • Vi strävar varje år att ta in aspiranter jämnt på alla instrument. Efter en aspiranttid på ½-1 år kan man erhålla egentlig studieplats.
 • För övriga 7-9 år gamla sökanden försöker vi bereda plats i förberedande gruppundervisning under ett års tid. Under året får man kompetent handledning i grupp. Efter det förberedande året kan man på nytt delta i inträdestestet.

Hur kan man veta om man har förutsättningar?

Det lönar sig att anmäla sig inom april 2017 till test hos oss genom den anmälningslink som finns på denna sida. Alla som har anmält sig får en personlig kallelse med datum och klockslag per post. Inträdestesten ordnas 24.5 i Karis och Ingå, 29.5 i Hangö och 30.5 i Ekenäs.

Man får klappa rytmer och sjunga melodistumpar efter modell. Det är bra att redan före testet välja ut en trevlig, bekant sång som man sjunger upp. Om man redan kan spela någonting så kan man ge prov på sina färdigheter men det är inte nödvändigt.

Det är bra att redan på förhand veta att musiken är ett ganska krävande intresse: man bör öva varje dag om man vill gå framåt.

Hur väljer man rätt instrument?

Instrumenturvalet på de olika undervisningsplatserna varierar något (E=Ekenäs, K=Karis, H=Hangö och I=Ingå). Alla kan dock söka till alla instrument om man är beredd att resa till undervisningsplatsen för lektioner.

 • piano (EKHI)
 • slagverk (EK)
 • harpa (K)
 • gitarr (EKHI)
 • elbas (K)
 • dragspel (EKH)
 • solosång (EKHI)
 • orgel (H)

stråkinstrument:

 • violin (EKHI)
 • altviolin (EKHI)
 • cello (EKH)
 • kontrabas (KH)

blåsinstrument:

 • blockflöjt (EKH)
 • tvärflöjt (EH)
 • klarinett (EH)
 • saxofon (EH)
 • oboe (K)
 • fagott (K)
 • valthorn (H)
 • trumpet (EKH)
 • kornett (EKH)
 • basun (EKH)
 • barytonhorn (EKH)
 • tuba (EKH)

För kontinuitetens skull strävar musikinstitutet till att årligen ta in aspirantelever till alla instrument.

Du får själv föreslå sådana instrument som intresserar dig mest. Det totala antalet sökanden avgör den slutliga placeringen. Ju flera alternativ du har desto lättare är det att hitta en studieplats åt dig. Alla instrument passar lika bra för både flickor och pojkar. Violinelever kan välja även folkmusik som inriktningsalternativ.

Var får man tag i ett instrument?

Ett eget, ordentligt instrument är viktigt. Man ska dock inte gå i instrumentbutiken på egen hand. Lärarna brukar hjälpa till vid instrumentköp. Ibland kan man förmånligt köpa begagnade instrument av äldre elever. Musikinstitutet har också några stråk- och blåsinstrument som aspirantelever får hyra tills man hinner skaffa ett eget instrument. Pianisterna bör från början ha ett ordentligt övningsinstrument hemma.

Hur kan familjen hjälpa till?

Man måste följa med hemövningen när det gäller små nybörjare. Om det pratar man närmare med läraren. Man behöver goda övningsmöjligheter hemma. Resten av familjen måste ha tålamod i början tills instrumentet börjar klinga rent. Uppmuntran och stöd, stöd och uppmuntran!!! Däremot behöver föräldrarna inte själv kunna spela eller undervisa hemma. Det är bra att bereda sig på skjutsningar om man inte bor alldeles bredvid musikinstitutet. Det är givande att vara med i understödsföreningen tillsammans med andra föräldrar.

Vad kostar alltsammans?

Både staten och hemkommunen deltar i kostnaderna och då blir terminsavgiften överkomlig. Terminsavgiften på grundnivå är för tillfället 200 € (30 min. huvudämnesundervisning i veckan) eller 220 € (45 min. huvudämnesundervisning i veckan). I avgiften ingår all undervisning (med undantag av eventuellt biinstrument). Det lönar sig att dra maximal nytta av elevplatsen och komma väl förberedd till varje speltimme och grupplektion. Efter det första året kan mindre bemedlade söka om frielevsplats. Anskaffning av instrument och noter kostar också en del.

Vad är meningen med musikstudier, vart leder de?

Det är bra att ha klara målsättningar med sitt musikintresse. Framgång förutsätter regelbunden övning hemma. I musikinstitutet får man vana att uppträda och olika nivåprov avläggs regelbundet. Vid ca 16 års ålder kan man få avgångsbetyg från grundnivån och söka vidare till musikinstitutsnivån. Efter att man har fått avgångsbetyg från musikinstitutsnivån kan man söka vidare till yrkesstudier. För de flesta är och förblir musiken dock ett trevligt intresse för resten av livet. Inom många branscher uppskattas musikstudier högt, bl.a. inom lärar- och barnträdgårdslärarutbildningen.

Var kan man få tilläggsinformation?

Om du har ytterligare frågor lönar det sig att ringa till rektor Tuula Kalmi 019 289 2751 eller från tisdag till torsdag till biträdande rektor Harry Fagerlund 019 289 2750.

Musikinstitutet Raseborg, Raseborgsvägen 8, 10600 Ekenäs, tfn. (019) 289 2750