Suomeksi

Aktuellt

Ti, 16.08. kl. 17.00
Terminsstart i Hangö

Ti, 16.08. kl. 19.15
Terminsstart i Ingå

On, 17.08. kl. 17.00
Terminsstart i Ekenäs

On, 17.08. kl. 19.00
Terminsstart i Karis

To, 18.08.
Höstterminens undervisning börjar

Anmälning till musiklekskola

Musikinstitutet Raseborg

Musikinstitutet Raseborgs verksamhetsområde är staden Raseborg (med undervisning i Ekenäs och Karis) samt Hangö och Ingå. Här kan man utöva musik på ett mångsidigt sätt.

  • man får personlig instrumentundervisning
  • man får musicera tillsammans med andra
  • man får träna sitt gehör, lära sig notskrift, musikteori och annat intressant!
  • för barn under skolåldern finns musiklekskola

MUSIKINSTITUTETS KANSLI HAR FLYTTAT 1.8.2016 TILL:
Ystadsgatan 14
10600 Ekenäs

DET FINNS ÄNNU NÅGRA LEDIGA PLATSER I MUSIKINSTITUTETS MUSIKLEKSKOLGRUPPER. DU KAN FRÅGA EFTER LEDIGA PLATSER I AUGUSTI.

Anmälningslänken finns på denna sida.

Grupptiderna finns under "Musiklek" / "Läsåret".

Närmare upplysningar ger kanslist Inger Kokko
tisdagar och torsdagar kl 9-16 tfn 019 289 2748.


       
Musikinstitutet Raseborg, Raseborgsvägen 8, 10600 Ekenäs, tfn. (019) 289 2750