Suomeksi

Aktuellt

To, 18.08.
Höstterminens undervisning börjar

Ti, 13.09. kl. 18.30
Elevafton i Sigurd Snåresalen

Ti, 20.09. kl. 18.30
Elevafton i Hangö

On, 21.09. kl. 18.30
Elevafton i Ingå

Må, 26.09. kl. 18.30
Elevafton i Karis

Anmälning till musiklekskola

Musikinstitutet Raseborg

Musikinstitutet Raseborgs verksamhetsområde är staden Raseborg (med undervisning i Ekenäs och Karis) samt Hangö och Ingå. Här kan man utöva musik på ett mångsidigt sätt.

  • man får personlig instrumentundervisning
  • man får musicera tillsammans med andra
  • man får träna sitt gehör, lära sig notskrift, musikteori och annat intressant!
  • för barn under skolåldern finns musiklekskola

 

DET FINNS ÄNNU NÅGRA LEDIGA PLATSER I MUSIKINSTITUTETS MUSIKLEKSKOLA.

ANMÄLNINGSTIDEN HAR FÖRLÄNGTS TILL 15.6.2016

Anmälningslänken finns på denna sida.

Musikinstitutet har musiklekskola i Raseborg för 3-6 år gamla barn och i Hangö och Ingå för 0-6 år gamla barn. Grupptiderna finns under "Musiklek" / "Läsåret".

Närmare upplysningar ger kanslist Inger Kokko
tisdagar och torsdagar kl 9-16 tfn 019 289 2748.


       
Musikinstitutet Raseborg, Raseborgsvägen 8, 10600 Ekenäs, tfn. (019) 289 2750